2010-02-18

Get it right!

Netīšām uzslēdzu LNT, kur tieši rādīja "Lielo jautājumu". Tas raidījums vienmēr ir bijis drausmīgs, bet nu jau ir sasniegta jauna robeža. Nesaprotu, kā veidotājiem nav kauna par vadītāju ielikt Aleksandru Kurusovu, kura runā tā, ka ausis sāk sāpēt. Kā māku, tā bliežu, kāda starpība, vai tas ir pareizi vai nav. Šādos brīžos man liekas, ka esmu izvēlējusies nepareizo filoloģiju, jo man sāp šāda runāšana, kā arī tas, ka es pati tik daudz likumu nezinu, kurus es gribu zināt. Jāsaka, tas gan man nenāktu par labu, jo jau tagad es ar šausmām klausos un lasu visu ko.

Nav komentāru: