2010-02-25

It's a pun!

Mums ievadā lingvistikā ir uzdots no tiesas inčīgs darbiņš: sameklēt 20 tēlainās izteiksmes līdzekļus prozas oriģināldarbos. Mans sākotnētjais novērojums ir tāds, ka salīdzinājumus un hiperbolas atrast ir visnotaļ easy-peasy, bet, piemēram, zeugmas, oksimoroni, vārdu spēles un metonīmijas īpaši apkārt nemētājas, turklāt pēdējo es visu laiku jaucu ar eufēmismiem. Cerams, ka man to visu tomēr izdosies sameklēt, pašlaik kā avotu esmu paņēmusi "Breakfast of Champions". Bet mans lielais prieks ir tas, ka esmu mazliet atsākusi lasīt, tas ir, es šādā veidā cīnos pret žurnālatkarību, jo vilcienā jau nav īpaši interesanti, tādēļ parasti iegādāju visādu ne īpaši noderīgu makulatūru (izņemot TIME, bet tas atkal nemaksā 50 santīmu). Tagad staipu līdzi grāmatiņu.

Nav komentāru: