2011-05-15

Get over yourself.

Vai, cik jauki! Izrādās, ka Sv. Annas baznīcu pats savām rokām cēlis Gothards Ketlers: tas nu gan bija varens vīrs, kā rādās.
Tas ir, jelgavnieki vēlas, lai angliski lasošā publika tā domātu, jo tajā versijā nav ne pušplēsta vārdiņa par to, ka šo baznīcu uzcēla ar Ketlera atbalstu.

Nav komentāru: