2011-06-13

$$$

Tas, ka man visiem gribas izpalīdzēt, norāda uz uzmanības trūkumu/izmisīgiem centieniem pievērst sev uzmanību/vēlmi pēc atzinības?

Nav komentāru: