2015-11-01

Gada vārds: ultriņa.
Gada nevārds: heitot.
Gada spārnotais teiciens: "Trīs-četri, KSMR fitness!"

Nav komentāru: