2016-12-24

Atsakos lietot vārdu rasols, kaut pats Endzelīns kapā rotētu kā uz iesma uzsprausts suķis gadatirgū.

Rasols ir kā smilšu gredzens, kamēr rosols, rosols ir perfekta šokolādes torte.

Nav komentāru: