2017-01-14

Keep on truckin'

Sašķūrēju kaimiņiem sniegu, jo biju tik ļoti nocietusies, ka sniega lāpstu no manām rokām izplēst varētu tikai Tors. Kaimiņi pateicībā atstiepa končas.

Likteņa mājiens par manu patieso dzīves aicinājumu?

Nav komentāru: