2017-07-02

Ieraksts CV, pt. IV

Vaļasprieki: apsmidzināt istabas augus ar ūdeni desmitiem reižu dienā, lai gan tas šīm puķītēm it nemaz nav nepieciešams.

pš-pš-pššš

Nav komentāru: