2019-02-01

Eksperta viedoklis

Kad esi darbā pavadījusi vienpadsmit ar pusi stundas, rakdamās cauri elektromagnētiskās savietojamības testēšanas standartiem, nav nekāds pārsteigums, ka, vakarā aizverot acis, viss, ko redzi, ir cipariņi, definīcijas un nesaprotams legalese.

Nav komentāru: