2021-02-15

Kartupelis – tupenis

Lai cik reižu meklētu kaut ko saistībā ar filmu National Treasure, vienmēr attopos, ka esmu gūglei pieprasījusi informāciju par Treasure Island.

Nav komentāru: